Syntymäkartta

Tässä konsultaatiossa käymme läpi syntymäkarttaasi syvällisesti ja saat konkreettisia neuvoja siihen, kuinka soveltaa synnynnäisiä ominaisuuksiasi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti elämässäsi. Käymme myös läpi tämän hetkistä tilannettasi planeettaohitusten eli transiittien valossa. Konsultaatio järjestetään etätapaamisena Zoom-palvelun avulla.

Konsultaatio sisältää:
• syvällisen tulkinnan syntymäkartastasi
• tietoa siitä, kuinka soveltaa konkreettisesti syntymäkarttasi tarjoamia mahdollisuuksia elämässäsi
• neuvoja siihen, kuinka käsitellä haasteita, jotka estävät sinua kehittymästä ja miten nämä haasteet voidaan muuntaa mahdollisuuksiksi, jotta ne eivät jää psykologisen kasvun esteiksi
• kuvan syntymäkartastasi ja äänitteen konsultaatiosta